MULTI
Du er her: ForsideNyhederNyhedsarkiv

Nyheder og pressemeddelelser

Herunder kan du finde nyheder og pressemeddelelser fra Indsamlingsnævnet.

Du kan endvidere afgrænse listen til bestemte år ved at at gå ind i Nyhedsarkiv i venstre side.

 • Telefonisk betjening

  Dato: 24-04-2020

  Fra mandag den 27. april åbner Indsamlingsnævnet igen for telefonisk betjening. Telefonerne er åbne dagligt fra 10-13.

 • Særligt om indsamlinger i anledning af Corona-krisen

  Dato: 20-04-2020

  Ikke mindst i en situation som Corona-krisen er der mange mennesker, som gerne vil gøre en forskel og støtte dem, som på den ene eller anden måde er blevet ramt. Heldigvis er der en stor givervilje i den danske befolkning. For at sikre giver viljen fremadrettet er det vigtigt, at den, der yder et bidrag, kan få sikkerhed for, at bidraget bliver anvendt til rette formål.

 • Nye indsamlingsdatoer

  Dato: 08-04-2020

  Indsamlingsnævnet har den 3. april 2020 afholdt et ekstraordinært møde i anledning af, at flere husindsamlinger i foråret 2020 er blevet aflyst som følge af Covid-19

 • Overgangsregler for almennyttige organisationer

  Dato: 28-02-2020

  Fra den 1. marts 2020 gælder der nye regler på indsamlingsområdet, som har betydning for de almennyttige organisationer.
  Hjemmesiden er nu opdateret med de nye regler. (Se lov nr. 105 af 4. februar 2020).

 • Børne Velfærdsfonden

  Dato: 25-02-2020

  Der har de seneste dage været en del medieomtale af Børne Velfærdsfonden, og Indsamlingsnævnet kan i den anledning oplyse, at fonden ved Lyngby Rets dom af 2. marts 2018 er idømt løbende tvangsbøder for ikke at have tilladelse til at foretage offentlige indsamling. Indsamlingsnævnet har fortsat ikke modtaget ansøgning herom fra fonden.

 • Indsamlingsnævnet er med i kampagnen "Dit bidrag kan misbruges"

  Dato: 04-02-2020

  Kampagnen sigter på at oplyse danskerne om, at de skal være opmærksomme på, hvem og hvad de donerer penge til, så de ikke utilsigtet kommer til at donere penge til terror.

 • Nye regler med krav om tilladelse for de almennyttige indsamlingsorganisationer

  Dato: 31-01-2020

  Indsamlingsloven bliver ændret bl.a. med den virkning, at de almennyttige organisationer fremadrettet skal ansøge om tilladelse til at samle ind, jf. den nye lovs § 4, stk. 1.

 • Indsamlingsnævnet holder lukket mellem jul og nytår

  Dato: 19-12-2019

  Indsamlingsnævnet holder lukket fredag den 27. december og mandag den 30. december 2019.

 • Indsamlingsnævnet holder lukket fredag den 1. november 2019

  Dato: 29-10-2019

 • Indsamlingsnævnets årsberetning 2019

  Dato: 10-10-2019

  Indsamlingsnævnet har i dag offentliggjort sin årsberetning for 2018.
  Årsberetningen kan ses på denne hjemmeside under 'Om nævnet > Årsberetninger'

 • Reduceret telefonåbningstid i ugerne 29-31

  Dato: 15-07-2019

  Vores telefonåbningstider i ugerne 29-31 er som følger:
  Mandag kl. 12-15, tirsdag - fredag kl. 9-12.

 • Ansøgninger til husindsamling i 2021 modtages nu

  Dato: 29-05-2019

  Ansøgninger for 2021 modtages fra den 1. juni 2019 til den 1. september 2019, sådan at en ansøgning skal være indsendt og gebyr betalt senest den 1. september 2019.

 • Lukket fredag den 31. maj 2019 (dagen efter Kristi himmelfartsdag)

  Dato: 27-05-2019

  Indsamlingsnævnet holder lukket fredag den 31. maj 2019 (dagen efter Kristi himmelfartsdag)

 • PRÆCISERING AF PRAKSIS OMKRING OPSTILLEDE KANDIDATERS INDSAMLINGER TIL EGEN VALGKAMPAGNE

  Dato: 21-03-2019

  Opstillede kandidaters indsamling til fordel for egen valgkampagne for et parti kræver fremover ikke tilladelse.

 • NB: Nye regler fra 1. februar 2019

  Dato: 30-01-2019

  Fra den 1. februar 2019 gælder der nye regler på indsamlingsområdet.

 • Lukket mellem jul og nytår

  Dato: 20-12-2018

  Indsamlingsnævnet holder lukket den 27. og 28. december 2018.

 • Indsamlinger til fordel for politiske partier eller politikere - Ændret praksis pr. 21/3-19

  Dato: 28-11-2018

  *Indsamlingsloven gælder ikke for indsamlinger til støtte for politiske partier. Det betyder, at indsamlinger, der har formål at støtte politiske partier, ikke skal anmeldes til Indsamlingsnævnet. Reglen gælder, uanset hvem der tager initiativ til indsamlingen.*
  **Ændret praksis pr. 21. marts 2019

 • Tilladelser til hus- og gadeindsamlinger i 2020

  Dato: 15-11-2018

  6 organisationer havde i år søgt Indsamlingsnævnet om at få tilladelse til at afholde hus- og gadeindsamlinger i perioden 2020-2022.

 • I dag offentliggør Indsamlingsnævnet sin årsberetning for 2017

  Dato: 19-09-2018

  I dag offentliggør Indsamlingsnævnet sin årsberetning for 2017.
  Årsberetningen kan ses på denne hjemmeside under 'Om nævnet > Årsberetninger'

 • Ansøgninger til husindsamling i 2020 modtages nu

  Dato: 01-06-2018

  Ansøgninger for 2020 modtages fra den 1. juni 2018 til den 1. september, sådan at en ansøgning skal være indsendt og gebyr betalt senest den 1. september 2018.

 • Indsamlingsnævnet holder lukket tirsdag den 5. juni 2018 (Grundlovsdag)

  Dato: 01-06-2018

  Indsamlingsnævnet holder lukket tirsdag den 5. juni 2018 (Grundlovsdag)

 • Sammenlægning af Indsamlingsnævnets lister over indsamlinger og regnskaber til én liste

  Dato: 02-05-2018

  Indsamlingsnævnet har hidtil ført separate lister over indsamlinger og regnskaber. De lister bliver nu flettet sammen til én liste. Indtil denne proces er afsluttet, vil både regnskaber og oplysninger om anerkendte indsamlinger mv. være at finde samme sted som tidligere. Læs mere under "Anmeldelser og regnskaber"

 • Indsamlingsnævnet finder Frelsens Hærs efterladte, synlige indsamlingsmateriale overordentligt kritisabelt

  Dato: 30-04-2018

  Indsamlingsnævnet finder det overordentligt kritisabelt, at Frelsens Hær efterlod synligt materiale på klagers bopæl.

 • Kommunale og regionale valg 2017

  Dato: 02-11-2017

  Indsamling ved valgsteder
  Kommunerne bestemmer som ejer/bruger af valglokalerne, om der må foretages indsamling ved valgstederne.

  Hvis kommunen har givet tilladelse til, at der må samles ind ved valgstedet, må der dog ikke rettes direkte, personlig henvendelse til personer med opfordring til at yde bidrag. Derudover skal en indsamler anmelde sin indsamling til Indsamlingsnævnet to uger før indsamlingen finder sted, medmindre det er en organisation, der allerede har indsendt orientering til nævnet om, at organisationen foretager indsamlinger. Her skal organisationen blot orientere nævnet om, at der også foretages indsamling ved valgsteder.

 • Indsamlingsnævnet finder Børns Vilkårs efterladte, synlige indsamlingsmateriale beklagelig

  Dato: 23-10-2017

  Indsamlingsnævnet finder det beklageligt, at Børns Vilkår i forbindelse med sin årlige husindsamling efterlod synligt indsamlingsmateriale på en persons bopæl, således at dette var synligt for enhver, der passerede forbi bopælen.

 • Indsamlingsnævnet finder Foreningen Tøstrup Kattehjem og Dyreværns håndtering af en mindre positiv henvendelse om foreningens indsamling for kritisabel

  Dato: 23-10-2017

  Indsamlingsnævnet finder det kritisabelt, at Foreningen Tøstrup Kattehjem og Dyreværn med nedladende ord kommenterede og offentliggjorde en persons henvendelse om foreningens indsamling på foreningens Facebookside, ligesom foreningen ikke forinden i tilstrækkeligt omfang havde anonymiseret den pågældende persons kontaktoplysninger og navn. Foreningen kaldte afsenderen af henvendelsen for "komplet idiot" ligesom det trods overstregning var muligt at se, hvem den pågældende var.

 • Tilladelser til hus- og gadeindsamlinger i 2019

  Dato: 23-10-2017

  8 organisationer havde i år søgt Indsamlingsnævnet om at få tilladelse til at afholde hus- og gadeindsamlinger i perioden 2019-2021

 • I dag offentliggør Indsamlingsnævnet sin årsberetning for 2016

  Dato: 18-09-2017

  I dag offentliggør Indsamlingsnævnet sin årsberetning for 2016

  Årsberetningen kan ses på denne hjemmeside under "Om nævnet > Årsberetninger".

 • Flytningen af Civilstyrelsen til Viborg afsluttes den 1. juni 2017

  Dato: 01-06-2017

  Som led i regeringens initiativ "Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder" vil Civilstyrelsen pr. 1. juni 2017 være samlet i Viborg. Digital post kan sendes som vanligt, mens brevpost fremover skal sendes til Toldboden 2, 2. sal, 8800 Viborg.

 • Ansøgninger til husindsamlinger i 2019 modtages nu

  Dato: 01-06-2017

  Ansøgninger for 2019 modtages fra den 1. juni 2017 til den 1. september 2017, sådan at en ansøgning skal være indsendt og gebyr indbetalt senest den 1. september 2017.

 • Indsamlingsnævnet udtaler kritik af fem indsamlingsorganisationer

  Dato: 04-04-2017

  Indsamlingsnævnet har ved to afgørelser i 2016 og fire afgørelser i 2017 udtalt kritik af henholdsvis Red Barnet og Røde Kors, Læger uden Grænser, SOS Børnebyerne samt Folkekirkens Nødhjælp.

 • Lukket mellem jul og nytår

  Dato: 19-12-2016

  Indsamlingsnævnet holder lukket den 27.-30. december 2016.

 • Torsdag og fredag den 29. og 30. september 2016 er telefonerne lukket på grund af undervisning. Telefonerne er åbne igen mandag den 3. oktober.

  Dato: 27-09-2016

 • Ansøgninger til husindsamlinger i 2018 modtages nu

  Dato: 01-06-2016

  Ansøgninger til husindsamlinger i 2018 modtages nu

 • Indsamlingsnævnet finder Frelsens Hærs skiltning på hoveddør beklagelig

  Dato: 16-11-2015

  Indsamlingsnævnet finder det beklageligt, at Frelsens Hær hængte et synligt skilt udenpå en persons hoveddør, da denne ikke var hjemme den dag, Frelsens Hær foretog husindsamling, sådan at det var synligt for enhver, der passerede forbi den pågældende persons hoveddør.

 • Fastlæggelse af indsamlingsdage for 2017

  Dato: 01-09-2015

  Der vil den 17. november 2015, kl. 10.00 blive afholdt koordineringsmøde hos ISOBRO vedrørende fastlæggelse af indsamlingsdage for hus- og gadeindsamlinger i 2017.

 • Indsamlingsnævnet offentliggør sin første årsberetning

  Dato: 30-06-2015

  I dag offentliggør Indsamlingsnævnet sin første årsberetning.

  Årsberetningen kan ses på denne hjemmeside under "Om nævnet > "Årsberetninger".

  Nærmere oplysninger om årsberetningen kan fås ved at kontakte Indsamlingsnævnet på telefon 33 92 33 34.

 • Ansøgninger til husindsamlinger i 2017 modtages nu

  Dato: 08-06-2015

  Ansøgninger for 2017 modtages fra den 1. juni 2015 til den 1. september 2015, sådan at en ansøgning skal være indsendt og gebyr indbetalt senest den 1. september 2015.
  Ansøgningsskema og retningslinjerne for indgivelse af ansøgninger om hus- og/eller gadeindsamlinger findes andetsteds på hjemmesiden.
  Ansøger får skriftlig svar på ansøgningen senest to uger efter, at nævnet har behandlet ansøgningen på sit nævnsmøde den 28. oktober 2015.
  Såfremt der måtte være spørgsmål i den forbindelse, kan der rettes henvendelse til Indsamlingsnævnets Sekretariat.

 • Indsamlinger til politiske partier

  Dato: 07-05-2015

  Indsamlingsloven gælder ikke for indsamlinger til støtte for politiske partier. Det følger af lovens § 2, stk. 1, nr. 5. Det betyder, at indsamlinger til politiske partier ikke skal anmeldes til Indsamlingsnævnet.

  Indsamlinger til støtte for politiske partier må dog ikke finde sted som hus- og gadeindsamlinger.

 • En indsamler må ikke sætte et skilt på døren, når beboeren ikke er hjemme

  Dato: 27-03-2015

  Det er i strid med god indsamlingsskik, hvis organisationer anvender ”forstyr-ikke”-skilte, klistermærker eller lignende i forbindelse med en husindsamling.

  Indsamlingsnævnet har modtaget en forespørgsel fra en indsamlingsorganisation, om organisationen kan hænge ”forstyr-ikke”-skilte eller sætte klistermærker på dørene hos de personer, som ikke er hjemme, når organisationen foretager husindsamlinger.

  Indsamlingsnævnet har behandlet organisationens forespørgsel på sit nævnsmøde den 15. december 2014.

  Læs mere om nævnets vurdering i sagen under menufanen: Lovgivning m.v. -> Praksis.

 • Indsamlinger på CAREMAKER og andre internetplatforme

  Dato: 13-01-2015

  Indsamlingsnævnet har på sit møde den 15. december 2014 vurderet at indsamlinger foretaget på Caremaker.dk som udgangspunkt skal anmeldes til nævnet.

  Nævnet har lagt vægt på, at opfordringen til at yde bidrag foretages på internettet og deles på sociale medier som Facebook og Twitter, der som udgangspunkt ikke kan karakteriseres som privat, idet personer, som ikke har kendskab til indsamler eller indsamlingsformålet ligeledes bliver bekendt med indsamlingen.

  Afgørelsen vil danne praksis for lignende indsamlinger foretaget på andre platforme på internettet.

  Læs mere nævnets vurdering i sagen under menu fanen:
  Lovgivning m.v. -> Praksis

 • Frister for indgivelse af ansøgninger om husindsamlinger

  Dato: 06-11-2014

  Retningslinjer for indgivelse af ansøgninger om hus- og/eller gadeindsamlinger er nu offentliggjort på hjemmesiden.

  Frister for indgivelse af ansøgning om tilladelse til husindsamling for 2015 og 2016 er følgende:

  Ansøgning om tilladelse til husindsamling i 2015:
  Ansøgninger modtages nu. Frist senest den 1. december 2014.

  Ansøgning om tilladelse til husindsamling i 2016:
  Ansøgninger modtages nu. Frist senest den 1. januar 2015.

  Såfremt der måtte være spørgsmål i den forbindelse, kan der rettes henvendelse til Indsamlingsnævnets Sekretariat.

 • Digital Post til og fra Indsamlingsnævnet

  Dato: 27-10-2014

  Fra den 1. november 2014 vil Indsamlingsnævnet som udgangspunkt fremsende al post som Digital Post til alle borgere over 15 år, der har et CPR-nummer.

  Personer uden CPR-nummer vil indtil videre modtage posten som almindelig post.

 • Velkommen

  Dato: 01-07-2014

  Velkommen til Indsamlingsnævnets nye hjemmeside.


Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk