MULTI
Du er her: ForsideInformation...til klager

Til klager

Generelt
Indsamlingsnævnet har kompetence til at behandle klager over overtrædelse af god indsamlingsskik.

Foruden ved indgivelse af klage kan Indsamlingsnævnet også af egen drift optage en sag til behandling, hvis sagen er af væsentlig eller principiel betydning. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor der i pressen redegøres for relevante sager, men hvor der ikke er indgivet en formel klage til Indsamlingsnævnet.

Som sanktion kan Indsamlingsnævnet udtale kritik af indsamleren eller hjælpeorganisationen. Nævnet kan samtidig med at den udtaler kritik pålægge indsamleren eller hjælpeorganisationen at foretage offentliggørelse af nævnets afgørelse eller en del af den.

Retningslinjer for Indsamlingsnævnets udtalelser af kritik.

Indsamlingsnævnet kan derimod ikke idømme straf eller erstatning eller lignende.

Senest opdateret: 13-05-2015

Til toppen

Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk