MULTI
Du er her: ForsideOm nævnetOrganisation og sammensætning

Organisation og sammensætning

Indsamlingsnævnet er et uafhængigt kollegialt forvaltningsorgan, som skal varetage alle myndighedsopgaver på indsamlingsområdet. Nævnets virksomhed er omfattet af de almindelige forvaltningsretlige regler, herunder forvaltningsloven, offentlighedsloven og databeskyttelsesloven.  

Indsamlingsnævnet består af en formand og yderligere fem medlemmer, som udpeges af Justitsministeren. Formanden skal være jurist. De yderligere medlemmer beskikkes som følger: Ét medlem beskikkes efter indstilling fra Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO), ét medlem beskikkes efter indstilling fra Dansk Erhverv, ét medlem beskikkes efter indstilling fra Forbrugerrådet TÆNK, og ét medlem beskikkes efter indstilling fra Rigspolitiet. Der beskikkes stedfortrædere for medlemmerne.

Beskikkelsesperioden er fire år. Medlemmerne og stedfortræderne for disse, har ret til genbeskikkelse. 

Justitsministeriet stiller sekretariatsbistand til rådighed for Indsamlingsnævnet. Sekretariatet varetager opgaver på vegne af nævnet, herunder blandt andet at offentliggøre tilladelser til indsamlinger og indsendte indsamlingsregnskaber på Indsamlingsnævnets hjemmeside.


Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk