MULTI
Du er her: ForsideOm nævnetSagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstid

Ansøgninger og orientering om indsamlinger

Har nævnet registreret rettidig indbetaling af gebyr og er formålet lovligt, vil information om indsamlingen blive offentliggjort på nævnets hjemmeside indenfor 14 dage eller snarest derefter. Nævnet vil samtidig fremsende en tilladelse til den ansøgte indsamling eller en anerkendelse af orienteriingen af den anmeldte indsamling/af orienteringen.

 

Ansøgning om tilladelse til hus- og gadeindsamlinger

Den forventede sagsbehandlingstid for ansøgninger om hus- og gadeindsamlinger er som udgangspunkt to-tre måneder. Vær opmærksom på evt. frist for indsendelse af ansøgning.

 

Klager over overtrædelse af god indsamlingsskik

Den forventede sagsbehandlingstid for klager over overtrædelse af god indsamlingsskik er som udgangspunkt tre måneder.

 

Andre henvendelser

Den forventede sagsbehandlingstid for andre henvendelser er på mellem en og fire måneder. Dog er sagsbehandlingstiden for gennemgang af indsamlingsregnskaber på op til 15 måneder.


Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk