MULTI
Du er her: ForsideOm nævnetSekretariatet

Sekretariatet

Justitsministeriet stiller sekretariatsbetjening til rådighed for Indsamlingsnævnet.  

Indsamlingsnævnets sekretariat er organisatorisk placeret som en enhed i Civilstyrelsen.  

Civilstyrelsens ÅRSRAPPORTER kan ses her

Civilstyrelsens MÅL- OG RESULTATPLANER (RESULTATKONTRAKTER) kan ses her

Sekretariatet består pt. af en sekretariatschef og nogle fuldmægtige.

Sekretariatet bistår Indsamlingsnævnet med administrationen af indsamlingsreglerne, så som at modtage ansøgninger om indsamlinger og regnskaber samt føre tilsyn med, at de indsamlede midler er anvendt i overensstemmelse med det formål, der er angivet i ansøgningen, og at formålet er lovligt.  

Sekretariatet forbereder endvidere sager til nævnet, herunder ansøgninger om tilladelse til at foretage hus- og gadeindsamlinger, og klager om overtrædelse af god indsamlingsskik. 

Derudover varetager sekretariatet driften af nævnets hjemmeside. 

Herudover bistår sekretariatet nævnet i forbindelse med varetagelsen af en række generelle opgaver, blandt andet den løbende opdatering af nævnets praksis og undersøgelse af juridiske problemstillinger. 

Senest opdateret: 28-01-2019

Til toppen

Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk